rn Sverige
Ditt konto   Orderstatus   Leveransvillkor   Om oss      Auktoriserad service   Kontakta oss  
Visa priser:

Transmissioner

D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-C, D6-280A-D, D6-280A-E, D6-280I-A, D6-280I-B, D6-280I-C, D6-280I-D, D6-280I-E, D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-D, D6-310A-E, D6-310D-B, D6-310D-C, D6-310D-D, D6-310D-E, D6-310I-A, D6-310I-B, D6-310I-C, D6-310I-D, D6-310I-E, D6-330A-B, D6-330A-C, D6-330A-D, D6-330A-E, D6-330D-B, D6-330D-C, D6-330D-D, D6-330D-E, D6-330I-B, D6-330I-C, D6-330I-D, D6-330I-E, D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, D6-370A-C, D6-370A-D, D6-370A-E, D6-370D-A, D6-370D-B, D6-370D-C, D6-370D-D, D6-370D-E, D6-370I-A, D6-370I-B, D6-370I-C, D6-370I-D, D6-370I-E, D6-400A-E, D6-435D-A, D6-435D-C, D6-435D-D, D6-435D-E, D6-435I-A, D6-435I-C, D6-435I-D, D6-435I-E, DPH-A, TSK DPH-B, DPR-A, DPR-B, IPS-A, IPS-B, IPS-C, IPS-D, IPS-E, IPS-F, TSK DPH-A, D6-310D-A

Avgasrör och kylvattenrör DPH/DPR-drev 

D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-C, D6-280A-D, D6-280A-E, D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-D, D6-310A-E, D6-330A-B, D6-330A-C, D6-330A-D, D6-330A-E, D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, D6-370A-C, D6-370A-D, D6-370A-E, DPH-A, TSK DPH-B, DPR-A, DPR-B

Svänghjulskåpa och primäraxel 

D6-280A-A, D6-280A-B, D6-310A-A, D6-310A-B, D6-330A-B, D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, DPH-A, TSK DPH-B, DPR-A, DPR-B

Svänghjulskåpa och primäraxel, förlängd 

D6-400A-E

Exhaust Pipe and Cooling Water Pipe, D6, DPH/DPR Drive Unit, Extended 

D6-400A-E

Exhaust Pipe and Cooling Water Pipe, D6, DPH/DPR Drive Unit 

D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-C, D6-280A-D, D6-280A-E, D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-D, D6-310A-E, D6-330A-B, D6-330A-C, D6-330A-D, D6-330A-E, D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, D6-370A-C, D6-370A-D, D6-370A-E, DPH-A, TSK DPH-B, DPR-A, DPR-B

Aktuator 

D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-C, D6-280A-E, D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-E, D6-330A-B, D6-330A-C, D6-330A-E, D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, D6-370A-C, D6-370A-E, D6-400A-E, DPH-A, TSK DPH-B, DPR-A, DPR-B

Kardanaxelsats 

D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-E, D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-D, D6-310A-E, D6-330A-B, D6-330A-C, D6-330A-D, D6-330A-E, D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, D6-370A-C, D6-370A-D, D6-370A-E, D6-400A-E, DPH-A, TSK DPH-B, DPR-A, DPR-B

Kardanaxelsats 

D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-E, D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-D, D6-310A-E, D6-330A-B, D6-330A-C, D6-330A-D, D6-330A-E, D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, D6-370A-C, D6-370A-D, D6-370A-E, DPH-A, TSK DPH-B, DPR-A, DPR-B

Kardanaxel, anslutningskomponenter 

D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-C, D6-280A-D, D6-280A-E, D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-D, D6-310A-E, D6-330A-B, D6-330A-C, D6-330A-D, D6-330A-E, D6-350A-A, D6-350A-B, D6-370A-B, D6-370A-C, D6-370A-D, D6-370A-E, D6-400A-E, DPH-A, TSK DPH-B, DPR-A, DPR-B

Kardanaxel, anslutningskomponenter 

D6-280I-A, D6-280I-B, D6-280I-C, D6-280I-D, D6-280I-E, D6-310I-A, D6-310I-B, D6-310I-C, D6-310I-D, D6-310I-E

Anslutningssats backslag HS63AE 

D6-280I-A, D6-280I-B, D6-280I-C, D6-280I-D, D6-280I-E, D6-310I-A, D6-310I-B, D6-310I-C, D6-310I-D, D6-310I-E, D6-330I-B, D6-330I-C, D6-330I-D, D6-330I-E

Anslutningssats backslag HS63IVE 

D6-280I-A, D6-280I-B, D6-280I-C, D6-280I-D, D6-280I-E, D6-310I-A, D6-310I-B, D6-310I-C, D6-310I-D, D6-310I-E, D6-330I-B, D6-330I-C, D6-330I-D, D6-330I-E

Anslutningssats backslag HS63IVE 

D6-280I-A, D6-280I-B, D6-280I-C, D6-310I-A, D6-310I-B, D6-310I-C, D6-330I-B, D6-330I-C

Anslutningssats backslag HS80IVE 

D6-280I-A, D6-280I-B, D6-310I-A, D6-310I-B, D6-330I-B, D6-370I-A, D6-370I-B

Anslutningssats för Borg Warner SAE4 och SAE7 

D6-280I-B, D6-280I-C, D6-280I-D, D6-280I-E, D6-310I-B, D6-310I-C, D6-310I-D, D6-310I-E, D6-330I-B, D6-330I-C, D6-330I-D, D6-330I-E, D6-370I-B, D6-370I-C, D6-370I-D, D6-370I-E, D6-435I-A, D6-435I-C, D6-435I-D, D6-435I-E

Anslutningssats backslag HS80AE 

D6-310I-A, D6-310I-B, D6-310I-C, D6-310I-D, D6-310I-E, D6-330I-B, D6-330I-C, D6-330I-D, D6-330I-E, D6-370I-A, D6-370I-B, D6-370I-C, D6-370I-D, D6-370I-E

Anslutningssats backslag HS80AE, HS85AE 

D6-435I-A, D6-435I-C, D6-435I-D, D6-435I-E

Anslutningssats backslag HS80VE, HS85IVE 

D6-435I-C, D6-435I-D, D6-435I-E

Styrmotor EVC-C3 

D6-310D-B, D6-310D-C, D6-310D-D, D6-310D-E, D6-330D-B, D6-330D-C, D6-330D-D, D6-330D-E, D6-370D-A, D6-370D-B, D6-370D-C, D6-370D-D, D6-370D-E, D6-435D-A, D6-435D-C, D6-435D-D, D6-435D-E, IPS-C, IPS-D

Styrmotor EVC-D 

D6-310D-B, D6-310D-C, D6-310D-D, D6-310D-E, D6-330D-B, D6-330D-C, D6-330D-D, D6-330D-E, D6-370D-A, D6-370D-B, D6-370D-C, D6-370D-D, D6-370D-E, D6-435D-A, D6-435D-C, D6-435D-D, D6-435D-E, IPS-E

Styrmotor EVC-C 

D6-310D-B, D6-310D-C, D6-330D-B, D6-330D-C, D6-370D-A, D6-370D-B, D6-370D-C, D6-435D-A, D6-435D-C, IPS-B

Monteringssats, klämring 

D6-310D-B, D6-310D-C, D6-310D-D, D6-310D-E, D6-330D-B, D6-330D-C, D6-330D-D, D6-330D-E, D6-370D-A, D6-370D-B, D6-370D-C, D6-370D-D, D6-370D-E, D6-435D-A, D6-435D-C, D6-435D-D, D6-435D-E, IPS-A, IPS-B, IPS-C, IPS-D, IPS-E, IPS-F

Connecting Components IPS A-F, Jack Shaft and Housing, Length 335mm 

D6-310D-B, D6-310D-C, D6-310D-D, D6-310D-E, D6-330D-B, D6-330D-C, D6-330D-D, D6-330D-E, D6-370D-A, D6-370D-B, D6-370D-C, D6-370D-D, D6-370D-E, D6-435D-A, D6-435D-C, D6-435D-D, D6-435D-E, IPS-A, IPS-B, IPS-C, IPS-D, IPS-E, IPS-F

Connecting Components IPS A-F, Jack Shaft and Housing, Length 570-1750mm 

D6-310D-B, D6-310D-C, D6-310D-D, D6-310D-E, D6-330D-B, D6-330D-C, D6-330D-D, D6-330D-E, D6-370D-A, D6-370D-B, D6-370D-C, D6-370D-E, D6-435D-A, D6-435D-C, D6-435D-D, D6-435D-E, IPS-A, IPS-B, IPS-C, IPS-D, IPS-E, IPS-F